توجه

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

مبانی نظری و الگوهای اولیه در معماری شهر اسلامی

معرفی خدمات آموزشی مبانی نظری و الگوهای اولیه در معماری شهر اسلامی

نام استاد : خلیل پورحجت

تحصیلات : لیسانس معماری

يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در غالب تحقيقات و اظهارنظرهايي كه در مورد شهرهاي معاصر ايراني انجام مي‌شود، مسأله بي‌هويتيِ بافت‌ها و کالبد جديد شهري است. در حالی که غالب بافت‌هاي تاريخي شهرها به عنوان بافت‌هايي با هويت ايراني و اسلامي معرفي مي‌شوند. اما باید توجه داشت که در اين گونه اظهارنظر، امكان بروز اين توهّم وجود دارد كه موضوع هويت در سيما و كالبد ظاهري ابنیه شهری محدود شود، در حالي كه مباني اصلي هويت، اصول و ارزش‌هاي معنوي و فرهنگيِ مستتر در آنهاست كه معمولاً به تبع جو حاكم و تداوم روند به ارث رسيده طي نيم قرن گذشته، از آن وجوه معنوي و كيفي غفلت شده و تمركز اصلي بر جنبه‌هاي فيزيكي و كمي قرار مي‌گيرد .

 معماری ظرف زندگی جوامع انسانی است،چه در عرصه خانواده و چه در عرصه اجتماعی ، شکل و نوع طراحی معماری مبتنی بر فرهنگ ها و آداب و رسوم هر جامعه میباشد، در صورت عدم هماهنگی با آداب و رسوم آن جامعه نوعی تشویش روحی و روانی ایجاد می نماید ، بنابراین لازم است ما در جامعه ی خود جویای معماری بومی باشیم.

در این دوره مبانی نظری مبتنی بر آیات و روایات معصومین (ع) و بیانات مقام معظم رهبری ، استخراج و استنباط قواعد و نکات طراحی معماری مبتنی بر این مبانی بیان خواهد شد و تجربیات معماری سنتی ایران تبیین و در نهایت  الگوهای اولیه در طراحی معماری شهر اسلامی ارائه خواهد گردید

 

سرفصل مطالب  :

1.خانه ی اسلامی

2.مسجد

3.طراحی محله

هر کدام شامل سه بخش میشود:مبانی نظری – قواعد طراحی – الگوهای اولیه