نویسندگی خلاق

معرفی خدمات آموزشی

نام کامل استاد : رضا احسان پور (شاعر، نویسنده و طنزپرداز)

تحصیلات : در حد نیاز

اگر فکر می کنید می توانید بنویسید ولی نمی نویسید، یا اگر می نویسید ولی آن طوری نیست که باید باشد، این دوره به درد شما می خورد. اگر هم به دردتان نخورد، من بی تقصیرم.

 

مخاطبین این کلاس چه افرادی هستند ؟

همه! حتی شما دوست عزیز.

در انتهای دوره مخاطبین چه توانمندی هایی را کسب خواهند نمود ؟

راحت تر و بهتر می نویسند.

سرفصل مطالب به تفکیک جلسالت ؟

بستگی به مخاطبان دارد. معاینه نکرده که نمی شود نسخه تجویز کرد.