ازدواج و همسرداری

معرفی خدمات آموزشی ازدواج و همسرداری

نام  استاد : مهدی تلوری

تحصیلات : دکترای مبانی نظری اسلام

افزایش آسیب های اجتماعی در دو دهه اخیر بر پیکر خانواده از یکسو و نقش بسیار ارزنده ازدواج و خانواده در رشد دینی ،الهی و انقلابی فرد و جامعه از سوی دیگر ضرورت غیر قابل انکار توجه به این موضوع را نشان می دهد .
در این دوره آموزش دانشها و مهارت های ازدواج در سه مرحله قبل ، حین وبعد از ازدواج مبتنی بر یافته های علمی ، مبانی دینی و تجارب ارزشمند سی ساله مدرس برگرفته از مشکلات متداول مخاطبان جلسات مشاوره خانواده ، مبنای دوره آموزشی خواهد بود

مخاطبین پس از پایان این دوره توان تشخیص و تصمیم گیری بهتر و دینی تر در حوزه ازدواج و همسرداری را پیدا خواهند کرد.