آموزش فن بیان

معرفی خدمات آموزشی آموزش فن بیان

نام  استاد : مهدی تلوری

تحصیلات : دکترای مبانی نظری اسلام

نحوه ارائه و انتقال آموخته های علمی و مفاهیم ذهنی و اعتقادات و باورهای دینی و انقلابی به مخاطبان در قالب گفت و گوهای عادی ، تدریس ، سخنرانی و مدیریت مخاطبان درجلسه ، کلاس و تالار سخنرانی آموزش داده میشود.

عموم دانشجویان و فعالان وعناصر فرهنگی در انتقال آموخته های علمی و مفاهیم ذهنی و اعتقادات و باورهای دینی و انقلابی به مخاطبان در قالب گفت و گوهای عادی تا تدریس وسخنرانی مشکل جدی دارند و از این جهت به رشد و تعالی خود و دیگران ضربه میزنند. این نقطه ضعف و مشکل اساسی در ارتباط با مخاطب باید برطرف شود.

مخاطبین این دوره  نحوه بیان دانش و اطلاعات و باورهای خود به دیگران را فرا خواهند گرفت و با تمرین بسیار میتوانند آن را به یکی از مهارت های خود تبدیل نمایند.

سرفصل مطالب :

  1. کلیات: تعریف، اهمیت، فایده و اقسام سخنوری
  2. احوالات روحی و ذهنی

مهر و علاقه به مخاطب

اعتماد و اطمینان به آراء خویش

رهئی از حب و بغض نفسانی و شیطانی

  1. آداب فن بیان

فضای فیزیکی

وضعیت جسمانی و ظاهری

زبان بدن

قدرت بینائی و شنوائی

مدیریت مخاطبان

  1. محتوای فن بیان

حجت های خطابی: اقسام و مواضع آن

شناخت و تأثیر زبان در ذهن و عمل

تنظیم مطالب و مراحل آن

  1. محتوای کلام

شورانگیزی کلام

دلپذیری کلام

مقتضای حال بودن کلام

روانی و رسایی کلام

صوت و لحن و طنین کلام

  1. اقسام بیان

سخنوری کلامی و اعتقادی

سخنوری اخلاقی و معنوی

سخنوری سیاسی و اجتماعی

سخنوری علمی

سخنوری حماسی

سخنوری منبری