صهیونیسم شناسی

معرفی خدمات آموزشی صهیونیسم شناسی

 استاد : دکتر بیات

جامعه ما باید تاریخ را تحلیل کند و گرنه ماهم مانند کوفیان خواهیم بود و این مستلزم تغییر نوع نگاهها است، بررسی ها باید با دقت و تیز بینی باشد چرا که کربلا یک کلاس و درس است و نباید تنها به گریه و اشک بسنده کرد.

بر اساس آیه 82 سوره ی مبارکه ی مائده ، سرسخت ترین دشمن اسلام یهود است و این نیازمند تحلیل و بررسی آیات قرآنی است چرا که صهیونیسم ادامه ی راه شیطان است و همانگونه که شیطان با تخطی از فرمان الهی در مقابل خداوند ایستاد یهود نیز با سرپیچی از دستورات انبیاء الهی با وجود مشاهده ی معجزات بزرگ در مقابل آنها ایستادند.

یهود سابقه ی برخورد با کتاب خدا و عترت را دارد و در طول تاریخ این مساله کاملا روشن است آنها کتاب های تورات و انجیل را تحریف کردند و انبیاء الهی را نیز تکذیب می کردند و به قتل می رساندند و در کتابهایشان پیامبران معصوم را گناهکار و کافر و مشرک معرفی کردند.

تخصص یهودیان در برنامه ریزی بلند مدت است هدف آنان نابودی دین و سلطه بر جهان است وسعی می کنند تا در طول تاریخ ردپایی از خود به جا نگذارند.

سرفصل مطالب این دوره :

تعریف یهود و صهیونیسم

اهداف صهیونیسم

استراتژی رسانه یهود

فرقه سازی یهود

آخرالزمان و صهیونیسم

پایان صهیونیسم و اسرائیل