پژوهشگر محترم! پاسخ به تمام موارد ضروری است.
 1. نام و نام خانوادگی:
  نام کامل خود را به فارسی وارد کنید.
 2. سال تولد:
  فقط سال تولد را وارد نمایید.
 3. وضعیت تأهل:
  ورودی نامعتبر است
 4. میزان تحصیلات دانشگاهی:
  ورودی نامعتبر است
 5. رشته ی تحصیلی:
  ورودی نامعتبر است
 6. میزان تحصیلات حوزوی:
  ورودی نامعتبر است
 7. وضعیت حال حاضر:
  ورودی نامعتبر است
 8. شغل/ تعداد روز/ میزان ساعت کاری:
  ورودی نامعتبر است
 9. نرم افزارهایی که به آن ها تسلط دارید و میزان تسلطتان:
  ورودی نامعتبر است
 10. کلاس ها و دوره های موسسه که در آن ها شرکت داشته اید:
  ورودی نامعتبر است
 11. دوره های مطالعاتی که شرکت کرده اید:
  ورودی نامعتبر است
 12. کتبی که مطالعه کرده اید و یا منابع صوتی که به آن ها تسلط دارید:
  ورودی نامعتبر است
 13. گروه ها و موسساتی که سابقه ی فعالیت در آن ها را دارید:
  ورودی نامعتبر است
 14. سوابق پژوهشی شامل موضوع، سال انجام کار، موسسه مربوطه، قالب خروجی پژوهش ها (شامل کتاب، جزوه، مقاله، نرم افزار و...) :
  ورودی نامعتبر است
 15. در کدام یک از بخش های پژوهش تجربه دارید؟

  ورودی نامعتبر است
 16. در صورتی که در سوال قبل، گزینه ی سایر موارد را انتخاب کرده اید، در این قسمت تجربه ی خود را ذکر نمایید:
  ورودی نامعتبر است
 17. کتابخانه هایی که امکان امانت گرفتن کتاب از آن ها را دارید:
 18. به طور میانگین چند ساعت در روز می توانید به صورت غیر حضوری به کار پژوهشی اختصاص دهید؟
  ورودی نامعتبر است
 19. چه روز و ساعت هایی امکان حضور در موسسه را دارید؟
  ورودی نامعتبر است
 20. آیا در خارج از موسسه، به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید؟
  ورودی نامعتبر است
 21. نحوه ی آگاهی از فراخوان: (سایت مؤسسه، کانال مؤسسه، کانال تلگرامی یا گروهی دیگر با ذکر نام، دوستان، و...)
  ورودی نامعتبر است
 22. شماره تلفن همراه:
  فقط شماره تلفن.
 23. آدرس ایمیل:
  ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
 24. آدرس کامل محل سکونت:
  ورودی نامعتبر است